Du er her: HMS / KS

HMS/KS

VI HAR HMS OG KVALITET I FOKUS HVER DAG.


KVALITETSPOLITIKK


Total Coating AS (TC) skal overholde nødvendige krav i ISO 9001.

TC skal forholde seg til kvalitet i alle forhold:

TC skal tilfredsstille kundens krav og forventninger gjennom å levere riktig kvalitet, til rett tid og til avtalt pris.

Kundetilfredshet og leveringsevne skal måles og følges opp.

TC skal satse på menneskelige ressurser og opplæring. Ledelsen skal legge forholdene til rette for trivsel og effektivitet.

Feil skal registreres, analyseres og korrigeres.

Svake områder skal forbedres, slik at vi oppnår fastsatte mål og kontinuerlig forbedring.

Kvalitet for den enkelte betyr at vi innfrir kravene som stilles til arbeidsoppgavene vi skal utføre og rapporterer feil som oppdages.

Ledelsen skal sørge for at kvalitetspolitikken er kommunisert og forstått i organisasjonen, og at den blir gjennomgått for å vurdere om den fortsatt er hensiktsmessig.

Kvalitetsmål skal etableres for relevante funksjoner og nivåer. Målene skal være målbare og forenelig med kvalitetspolitikken.

 

HMS - POLITIKK:
 

Total Coating AS skal forebygge ulykker, miljø- og helseskader for å skape trivsel på arbeidsplassen.
 

HMS skal planlegges og prioriteres på lik linje med kontraktlige tjenester og økonomi.

Igjennom arbeidet med HMS skal kravene i Interkontrollforskriften overholdes og andre relevante lover og forskrifter skal tilfredsstilles.

Resultatene fra HMS arbeidet skal vise en positiv trend.

Relevante HMS mål skal planlegges og gjennomføres. Dette skal følges opp på en kontinuerlig basis.

W:
H: